REKLAMA

EC2: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki

2020-09-18 22:11
publikacja
2020-09-18 22:11
Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spólka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2020 roku powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 17 września 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Poprzednia treść §22 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„1.Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.”
Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji § 22 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.”

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki