REKLAMA

EBITDA grupy JSW w IV kw. 2022 r. wyniosła 1,831 mld zł, zgodnie z oczekiwaniami (opis)

2023-03-21 18:24
publikacja
2023-03-21 18:24

EBITDA grupy JSW w IV kwartale 2022 r. wyniosła 1,831 mld zł wobec 1,783 mld zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego spółki. Przed rokiem EBITDA wynosiła 1,57 mld zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 1,43 mld zł do 1,96 mld zł. Mediana wynosiła 1,83 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła, według wyliczeń, 1,929 mld zł.

Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w IV kw. 2022 roku wyniósł 1,23 mld zł wobec ok. 1 mld zł zysku rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1.205 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 1,53 mld zł wobec 1,25 mld zł zysku rok wcześniej i wobec 1,464 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek.

Przychody grupy JSW wyniosły w czwartym kwartale 4,15 mld zł wobec 3,87 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,179 mld zł.

W 2022 roku JSW miała 7,56 mld zł zysku netto jednostki dominującej, 10,56 mld zł EBITDA i 20,2 mld zł przychodów. W 2021 roku zysk netto j.d. wynosił 904 mln zł, EBITDA 2,48 mld zł, a przychody 10,63 mld zł.

Jak podała JSW w raporcie, zysk EBITDA segmentu węglowego w 2022 roku wyniósł 9,72 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała EBITDA na poziomie 1,45 mld zł. Zysk EBITDA segmentu Koks wyniósł 686,9 mln zł wobec 1.348,1 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 154,2 mln zł wobec 232,3 mln zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły wartość 11,4 mld zł, co oznacza wzrost o 124,6 proc. rdr.

Cena sprzedaży węgla koksowego wzrosła w 2022 roku o 143,8 proc. rdr do 1.510,5 zł/t, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 97,3 proc. rdr do 443,6 zł/t.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks wyniosły ok. 7,95 mld zł, co oznacza wzrost o 56,9 proc. rdr.

Średnia cena sprzedaży koksu wyniosła w 2022 roku 2.179,9 zł/t, co oznacza wzrost o 72,1 proc. rdr.

Produkcja węgla w 2022 roku wzrosła o 2,2 proc. rdr do 14,1 mln ton. Produkcja węgla koksowego była stabilna i wyniosła 11 mln ton, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 10,7 proc. rdr do 3,1 mln ton.

Sprzedaż węgla wyniosła 14,4 mln ton, a sprzedaż do odbiorców zewnętrznych wyniosła 10 mln ton (spadek o 2 rdr).

Produkcja koksu wyniosła 3,2 mln ton (3,7 mln ton rok wcześniej). Sprzedaż koksu wyniosła 3,2 mln ton (wobec 3,6 mln ton rok wcześniej).

Mining cash cost za 2022 rok ukształtował się na poziomie 7,65 mld zł, tj. 24,4 proc. wyższym rdr. Jednostkowy mining cash cost wyniósł w 2022 r. 543,81 zł/t (wzrost o 21,6 proc. rdr).

Gotówkowy koszt konwersji koksu wyniósł 811,6 mln zł i w porównaniu do 2021 roku był wyższy o 28,2 proc. Jednostkowy cash conversion cost wzrósł o 45,8 proc. do 252,32 zł/t.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy wyniosły 10,69 mld zł. Na koniec grudnia stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 4,838 mld zł, zmiana netto stanu środków wyniosła 3,54 mld zł.

W 2022 roku jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 2,02 mld zł i były one wyższe rdr o 48,8 proc. Nakłady przeznaczono przede wszystkim na rozbudowę oraz budowę nowych poziomów w kopalniach dla zapewnienia bieżących oraz przyszłych zdolności produkcyjnych.

CAPEX grupy wyniósł 2,66 mld zł.

W 2022 roku spółka zasiliła JSW Stabilizacyjny FIZ środkami pieniężnymi w łącznej kwocie 4,2 mld zł. Na koniec roku 2022 wysokość aktywów netto funduszu wyniosła 4,9 mld zł. (PAP Biznes)

pel/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki