REKLAMA
WEBINAR

EBITDA grupy JSW w III kw. 2022 r. wyniosła 2,91 mld zł, powyżej konsensusu

2022-11-28 18:16
publikacja
2022-11-28 18:16

EBITDA grupy JSW w III kwartale 2022 r. wyniosła 2,910 mld zł wobec 2,615 mld zł konsensusu - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu kwartalnego spółki. Przed rokiem EBITDA wynosiła 659,2 mln zł.

Oczekiwania rynkowe dla wyniku EBITDA wahały się od 2,285 mld zł do 2,833 mld zł. Mediana wynosiła 2,645 mld zł.

EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wyniosła, według wyliczeń, prawie 2,91 mld zł.

Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w III kw. 2022 roku wyniósł 2,136 mld zł wobec 252,6 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,87 mld zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 2,608 mld zł wobec 357,9 mln zł zysku rok wcześniej i wobec 2,3 mld zł zysku oczekiwanego przez rynek.

Przychody grupy JSW wyniosły w trzecim kwartale 5,146 mld zł wobec 2,579 mld zł przed rokiem. Rynek oczekiwał przychodów na poziomie 4,95 mld zł.

Po trzech kwartałach JSW miała 6,328 mld zł zysku netto jednostki dominującej, 8,733 mld zł EBITDA i 16,049 mld zł przychodów. W analogicznym okresie 2021 roku JSW miała 103,9 mln zł straty netto j.d., EBITDA wynosiła 915,1 mln zł, a przychody 6,756 mld zł.

Jak podała JSW w raporcie, zysk EBITDA segmentu węglowego po trzech kwartałach 2022 roku wyniósł 8,02 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego spółka miała stratę EBITDA na poziomie 172,1 mln zł. Zysk EBITDA segmentu Koks wyniósł 765,4 mln zł wobec 1.208 mln zł zysku przed rokiem. Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 174,8 mln zł wobec 183 mln zł przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych osiągnęły po trzech kwartałach wartość 8,96 mld zł, co oznacza wzrost o 194,1 proc. rdr. Jak podała spółka, wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim uzyskaną wyższą średnią ceną sprzedaży węgla koksowego o 1.134,29 zł/t, tj. o 237,5 proc.

Cena węgla do celów energetycznych wzrosła o 75,4 proc.

Przychody ze sprzedaży w segmencie Koks wyniosły 6,46 mld zł, co oznacza wzrost o 92,6 proc. rdr. Wyższe przychody uzyskane zostały dzięki wyższej średniej cenie sprzedaży koksu o 1.215,70 zł/t, tj. o 109,6 proc.

Produkcja węgla po trzech kwartałach wzrosła o 3,9 proc. rdr do 10,6 mln ton. Produkcja węgla koksowego spadła do 8,2 mln ton z 8,3 mln ton, a węgla do celów energetycznych wzrosła o 26,3 proc. rdr do 2,4 mln ton.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych wyniosła 7,6 mln ton, bez zmian rdr.

Produkcja koksu wyniosła w ciągu 9 miesięcy 2,5 mln ton (2,8 mln ton rok wcześniej). Sprzedaż koksu wyniosła 2,5 mln ton (wobec 2,7 mln ton rok wcześniej).

Jednostkowy mining cash cost wyniósł w III kwartale 514,07 zł/t (wzrost o 10,1 proc. rdr). Cash conversion cost wzrósł o 60,2 proc. do 268,71 zł/t. W okresie 9 miesięcy mining cash cost wzrósł o 17,3 proc., a cash conversion cost o 36,2 proc. rdr.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej grupy wyniosły w okresie 9 miesięcy 9,033 mld zł. Na koniec września stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 5,32 mld zł.

W okresie I-III kw. 2022 roku jednostka dominująca poniosła nakłady na inwestycje rzeczowe w wysokości 1.214,7 mln zł i były one wyższe rdr o 24,5 proc.(PAP Biznes)

pel/ gor/

Źródło:PAP Biznes
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki