REKLAMA

EBC może podjąć działania w zakresie polityki monetarnej w grudniu

2020-11-26 14:32
publikacja
2020-11-26 14:32
EBC może podjąć działania w zakresie polityki monetarnej w grudniu
EBC może podjąć działania w zakresie polityki monetarnej w grudniu
/ FORUM

Większe niż oczekiwano spowolnienie tempa wzrostu PKB i osłabienie dynamiki inflacji mogą uzasadniać podjęcie działań w zakresie polityki monetarnej w grudniu - wynika z opublikowanego w czwartek protokołu z posiedzenia EBC.

Z protokołu z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego z 29 października wynika, że kolejne działania w zakresie polityki monetarnej mogą zostać podjęte na posiedzeniu w grudniu.

„Członkowie Rady Prezesów byli zgodni, że biorąc pod uwagę ostrzejsze spowolnienie tempa wzrostu PKB i osłabienie dynamiki wzrostu inflacji bazowej w porównaniu z wcześniej oczekiwanymi, a także pogorszenie bilansu czynników ryzyka, uzasadniona byłaby ponowna kalibracja instrumentów polityki pieniężnej w grudniu” – napisano w protokole.

"Do grudniowego posiedzenia dostępne będą zaktualizowane prognozy gospodarcze i mógłby pojawić się jaśniejszy obraz dynamiki rozwoju pandemii i perspektyw dla wprowadzenia szczepionki, a także więcej informacji na temat polityki fiskalnej w strefie euro. (…) Ostrzeżono, że Rada Prezesów nie powinna z góry zapowiadać, jakie działania w zakresie polityki monetarnej ewentualnie podjęłaby w grudniu" - dodano.

Według EBC wysoce akomodacyjne nastawienie ws. polityki monetarnej pozostaje właściwe.

"Względnie stłumiona reakcja rynków na drugą falę pandemii była postrzegana jako dowód na skuteczność środków polityki pieniężnej EBC w ograniczaniu zagrożeń dla gospodarki, w tym ryzyka fragmentacji rynku" - podano w minutes.

"Podkreślano, że polityka pieniężna musi mieć na celu utrzymanie korzystnych warunków finansowania w przyszłości w celu wspierania działalności gospodarczej" - dodano.

W ocenie uczestników posiedzenia, perspektywy dla wzrostu PKB w strefie euro są obarczone dużą niepewnością i ryzykiem pogorszenia koniunktury.

„Podczas gdy niepewność związana z rozwojem pandemii mogła osłabić siłę ożywienia na rynku pracy oraz konsumpcji i inwestycji, gospodarkę strefy euro powinny nadal wspierać korzystne warunki finansowania i ekspansywna polityka fiskalna" - podano w sprawozdaniu.

"Jednocześnie uznano, że rynki pozostają niestabilne i mogą stanąć w obliczu korekty wycen - na przykład w przypadku brexitu bez porozumienia, dalszego nasilenia się pandemii lub opóźnienia porozumienia w sprawie wypłaty środków w ramach programu odbudowy gospodarczej UE" - dodano.

Z minutek wynika, że wprowadzone restrykcje w strefie euro mogą mieć nierównomierny wpływ na poszczególne branże gospodarki.

„Podkreślono, że podczas gdy niektóre sektory - takie jak produkcja i budownictwo - zostaną mniej dotknięte obecnymi restrykcjami w strefie euro niż miało to miejsce w przypadku bardziej ogólnych lockdownów na początku roku, inne - takie jak rozrywka i wypoczynek lub turystyka – silniej ucierpią z powodu nowych ograniczeń” - napisano w minutes.

"Przypomniano, że gospodarka odbiła się bardzo silnie po blokadach w pierwszej fali pandemii i można się spodziewać podobnego dynamicznego ożywienia w przyszłości. Nie było jednak jasne, czy bufory płynności, które firmy i gospodarstwa domowe stworzyły w ostatnich miesiącach, okażą się wystarczające, aby wytrzymać ponowne pogorszenie koniunktury w nadchodzącym okresie. Pojawienie się drugiej fali pandemii może doprowadzić do bardziej powszechnych bankructw w wielu sektorach, na przykład w handlu detalicznym" - dodano.

W ocenie EBC ścieżka rozwoju gospodarczego w najbliższym czasie może być bardzo wyboista, co może niekorzystnie wpłynąć na wzrost gospodarczy w całym 2021 r.

Uczestnicy posiedzenia EBC podkreślali, że obecnie obowiązujące środki polityki monetarnej mogą mieć różne skutki uboczne.

„Chociaż istniejące instrumenty polityki pieniężnej uznano za skuteczne, pojawiły się pytania o możliwe nieliniowe skutki uboczne i +malejące zwroty+ z podjętych środków w warunkach dużej niepewności i bardzo korzystnych warunków finansowych” – napisano w minutes.

„Trzeba było jednak również przyznać, że akomodacyjne stanowisko w polityce pieniężnej mogłoby stworzyć pokusę dla rządów do zaciągania zobowiązań, które były trudne do cofnięcia, a tym samym do zwiększania wydatków ponad to, co jest konieczne do poradzenia sobie z pandemią, pogłębiając deficyty strukturalne i niszcząc długoterminową stabilność finansów publicznych” – dodano.

Rada Prezesów EBC pozostawiła 29 października podstawowe stopy procentowe bez zmian. W komunikacie po posiedzeniu podano, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji.

EBC utrzymał też pulę programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro oraz zasygnalizował w grudniu możliwość dalszego poluzowania polityki monetarnej.

EBC podtrzymał wielkość programu skupu aktywów PEPP na poziomie 1,35 bln euro.

Kolejne posiedzenie EBC odbędzie się 10 grudnia.(PAP Biznes)

kkr/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane: Polityka

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki