EBC SOLICITORS S.A.: Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.

2019-10-17 08:59
publikacja
2019-10-17 08:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-17
Skrócona nazwa emitenta
EBC SOLICITORS S.A.
Temat
Zawarcie umowy – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż w dniu 16.10.2019 podpisał umowę – list intencyjny, dotyczący współpracy w zakresie upraw konopi. Mocą podpisanej Umowy Spółka oraz Partner wyraziły wolę negocjacji warunków współpracy w ramach następującej działalności:
a) Partner jest właścicielem działek rolnych /budowlanych/inwestycyjnych (dalej „Działki”) o powierzchni ok. 25 ha (słownie: dwadzieścia pięć hektarów), które ma prawo wynajmować oraz jest właścicielem zlokalizowanych na tych Działkach instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 10 MW;
b) Spółka jest zainteresowana dzierżawą Działek w celu prowadzenia upraw konopi włóknistych w halach (in-door) oraz na polach uprawnych (out-door);
c) Spółka wyraziła wolę dzierżawy lub nabycia Działek w celu prowadzenia zasiewu konopi bądź budowy hal pod uprawy in-door;
d) Partner zadeklarował wskazanie pod budowę hal, optymalnych lokalizacji umożliwiając jednocześnie zakup energii produkowanej ze źródeł fotowoltaicznych.
Umowa została zawarta zostaje na okres do dnia 31/03/2020. W tym czasie strony poczynią starania odnośnie podpisania „Umowy o współpracy” obejmującej szczegółowe zasady współpracy oraz rozliczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Hemp & Wood S.A. (the Company) (WSE:EBC) informs that today its
Management has signed a Letter of Intent (LOI) regarding cooperation in
the field of hemp cultivation. By virtue of the signed LOI, the Company
and Partner expressed their will to negotiate terms of cooperation in
the following activities:


a) The Partner is the owner of agricultural/investment plots
(hereinafter "Plots") with an area of approximately 25 ha (twenty five
hectares), and the Partner is the owner of photovoltaic installations
with a capacity of approximately 10 MW located on these Plots;


b) The Company is interested in renting plots of land for hemp
cultivation in halls (in-door) and on arable fields (out-door);


c) The Company expressed the will to rent or purchase Plots for sowing
industrial hemp or constructing halls for in-door cannabis cultivation;


d) The Partner declared the indication of the optimal locations for the
construction of halls, while enabling the purchase of energy produced
from photovoltaic sources.


The LOI has been concluded for the period up to 31/03/2020. During this
time, the Parties will endeavor to sign the "Cooperation Agreement"
covering the detailed principles of cooperation and settlements.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-17 Eryk Nyckowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki