REKLAMA

EBC SOLICITORS S.A.: Aktualizacja strategii

2019-10-15 14:41
publikacja
2019-10-15 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-15
Skrócona nazwa emitenta
EBC SOLICITORS S.A.
Temat
Aktualizacja strategii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hemp & Wood S.A. informuje, iż podjął decyzję dotyczącą aktualizacji dalszej strategii rozwoju (przedstawionej w raporcie ESPI 4/2019). Spółka zamierza skoncentrować się na poszukiwaniu i kontraktowaniu upraw konopi włóknistej. Celem spółki jest zbudowanie w krótkim czasie banku ziemi rolnych w Polsce i za granicą zdatnych do upraw konopi na powierzchni 10.000 ha. Docelowo w ramach własnej działalności Emitent planuje również przetwarzanie części pozyskiwanych plonów we własnym zakresie oferując izolaty zawierające wybrane kanabinoidy, takie jak jak CBD, czy CBG, służące do produkcji m.in. olejków, kremów, suszów i płynów do waporyzacji.

Realizując powyższe Zarząd Hemp & Wood S.A. jest w trakcie finalizowania pierwszych listów intencyjnych z rolnikami lub właścicielami obszarów rolnych, o czym spółka będzie informować w oddzielnych raportach.

Obsługując taki obszar zasiewów, Hemp & Wood S.A. miałaby szansę stać się jednym z największych europejskich producentów konopi włóknistych.

Przyjmując powyższy kierunek rozwoju Zarząd Hemp & Wood S.A. zakłada dynamiczny rozwój Emitenta, w zakresie dozwolonym prawem, polegający na produkcji konopi włóknistych oraz przetwarzaniu części pozyskiwanych plonów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Hemp & Wood S.A. informs that its Management has made a decision to
update its further development strategy (presented in ESPI report
4/2019). The Company intends to focus on exploring and contracting hemp
crops. The Company's goal is to quickly build a bank of agricultural
land in Poland and abroad suitable for hemp cultivation on an area of
​​10,000 ha. Ultimately, as part of its own operations, the Company also
plans to process some of the harvested crops on its own, offering
isolates containing selected cannabinoids, such as CBD or CBG, used for
the production of - among others - oils, creams, dried herbs and liquids
for vaporization.

Serving such a sown area, Hemp & Wood S.A. would have the chance to
become one of the largest European hemp producers.

In implementing of the above, the Management is in the process of
finalizing the first letters of intent with farmers or owners of
agricultural lands

Adopting the above strategy, the Management of Hemp & Wood S.A. assumes
the dynamic development of the Company, to the extent permitted by law,
consisting of the production of hemp and processing of some of the
harvested crops.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-15 Eryk Nyckowski Prezes Zarządu
2019-10-15 Przemysław Borgosz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki