REKLAMA

E-SHOPPING GROUP S.A.: Zawarcie aneksu do umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki

2023-12-05 15:33
publikacja
2023-12-05 15:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
E-SHOPPING GROUP S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd E-shopping Group S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2023 z dnia 08 lutego 2023 roku, którym Spółka poinformowała o zawarciu w dniu 07 lutego 2023 roku umowy czasowego wyłączenia możliwości rozporządzenia akcjami typu lock-up z większościowym akcjonariuszem Spółki Panem Remigiuszem Skrzypczakiem, dotyczącej 97.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 69,86% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 97.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 69,86% udziału w ogólnej liczbie głosów, przekazuje informację o zawarciu w dniu 05 grudnia 2023 roku aneksu do w/w umowy. Na mocy aneksu strony wydłużyły okres obowiązywania umowy lock-up z 12 na 18 miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Bartłomiej Denis-Świerszcz Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki