E-KIOSK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2020-06-16 14:00
publikacja
2020-06-16 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-16
Skrócona nazwa emitenta
E-KIOSK S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu e-Kiosk S.A., które odbyło się 16.06.2020r.:
Gremi Media S.A. - liczba głosów 14 136 621, co stanowi 100% liczby głosów uczestniczących w Zgromadzeniu oraz 78,146% w ogólnej liczbie głosów;
Łączna liczba akcji wyemitowanych przez e-Kiosk S.A. to 18 090 000.
Ogólna liczba głosów wynikająca z tych akcji to 18 090 000.
Podstawa prawna art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-16 ŁUKASZ PIELA PREZES ZARZĄDU
2020-06-16 MAGDALENA DULIŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki