Dzień Kobiet w statystykach Eurostatu. Panie żyją dłużej, ale zarabiają mniej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Europejski Urząd Statystyczny przypomniał statystyki dotyczące życia Europejczyków i Europejek. Przyjrzyjmy się więc demografii i pracy kobiet i mężczyzn. Kto żyje najdłużej? Kto najwcześniej opuszcza dom rodzinny? Jak kształtują się zarobki?

Z danych opublikowanych przez Eurostat i dotyczących 2016 r. wynika, że kobiety i mężczyźni w tym samym wieku zaczynają edukację, jednak to ci drudzy wcześniej rozpoczynają pracę. Podczas gdy panowie idą do pierwszej pracy średnio w wieku 22 lat, panie robią to rok później. Jednak to kobiety szybciej opuszczają dom rodzinny – robią to gdy mają 25 lat. Dla porównania, mężczyźni wyprowadzają się z rodzinnego domu średnio w wieku 27 lat. W 2015 r. w UE kobiety rodziły pierwsze dziecko przeciętnie w wieku 29 lat. Najwcześniej robiły to Bułgarki, Łotyszki i Rumunki (w wieku ok. 26 lat), a najpóźniej Hiszpanki i Włoszki (ok. 31 lat).

Kobiet jest więcej i żyją dłużej…

We wszystkich krajach Unii Europejskiej kobiety żyją dłużej niż mężczyźni. Średnio w UE panie żyją 83,3 lat wobec 77,9 lat w przypadku panów. Największą różnicę w długości życia kobiet i mężczyzn zaobserwowano na Litwie i Łotwie, gdzie wynosi ona nawet 10-11 lat. Najmniejszą rozbieżnością (niecałe 4 lata) wyróżniają się Dania, Irlandia, Cypr, Holandia, Szwecja i Wielka Brytania. Najdłuższy wiek osiągają Hiszpanki, które żyją średnio 86 lat, zaś wśród mężczyzn w całej Europie najdłużej żyją Islandczycy – 81 lat.

W 2016 r. liczba Europejek przeważała nad liczbą Europejczyków – na 100 mężczyzn średnio przypadało 105 kobiet. Podobna tendencja panuje w całej Unii Europejskiej, choć jest kilka krajów, w których żyje nieznacznie więcej panów niż pań. Są wśród nich Luksemburg, Malta i Szwecja. Najwięcej kobiet w stosunku do mężczyzn mieszka na Łotwie (18 proc. więcej), na Litwie (17 proc.) i w Estonii (13 proc.). Wśród dzieci i młodzieży do 18. roku życia występuje odwrotna sytuacja niż w całej populacji - w tej grupie wiekowej jest 5 proc. więcej chłopców niż dziewcząt. Z drugiej strony, wśród osób w wieku 65 lat i więcej jest już 33 proc. więcej kobiet.

… częściej zdobywają wyższe wykształcenie…

W całej UE to kobiety częściej zdobywają wyższe wykształcenie. 33 proc. pań może pochwalić się co najmniej tytułem licencjata lub inżyniera. W przypadku panó, wyższe wykształcenie ma 29 proc. populacji. Przewaga kobiet osiągających ten poziom wykształcenia występuje w niemal wszystkich państwach członkowskich, największa jest w Finlandii, Estonii i Szwecji, gdzie odsetek kobiet z wyższym wykształceniem sięga nawet 50 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że w całej UE stopa bezrobocia jest nieznacznie niższa dla mężczyzn. Dla 14 krajów członkowskich była wyższa dla pań, w trzynastu dla mężczyzn, zaś jedyny kraj Wspólnoty, w którym stopa bezrobocia była równa, to Węgry. Największe różnice na niekorzyść kobiet występowały w Grecji, gdzie 28 proc. z nich było bezrobotnych (wobec 20 proc. mężczyzn) oraz w Hiszpanii - odpowiednio 21 proc. i 18 proc. Odwrotna sytuacja występowała w Irlandii, gdzie 6,5 proc. kobiet i 9 proc. mężczyzn nie miało pracy, na Łotwie - odpowiednio 8 proc. i 11 proc. oraz na Litwie – 7 proc. i 9 proc. Na część etatu pracuje zdecydowanie więcej pań. W niepełnym wymiarze czasu pracuje 32 proc. Europejek i 9 proc. Europejczyków. Najwięcej kobiet pracowało w niepełnym wymiarze godzin w Holandii (77 proc.), Austrii (47 proc.) i Niemczech (46 proc.), a mężczyzn - w Holandii (26 proc.) i Danii (17 proc.). Najniższy odsetek odnotowano w Bułgarii (2  proc. dla obu płci).

… ale zarabiają mniej

Jedna trzecia kierowników w UE to kobiety. W 2016 r. w krajach Unii dokładnie 33 proc. stanowisk kierowniczych było zajmowanych przez panie. Największym odsetkiem kobiet-szefów pochwalić się może Łotwa, gdzie stanowią one 47 proc. kadr kierowniczych. Drugą lokatę zajęły Polska i Słowenia, gdzie wartość ta wyniosła 41 proc. Najgorzej w tej kategorii wypadł Luksemburg (18 proc. kobiet-kierowników) oraz Grecja, Holandia i Czechy (25 proc.).

Statystyki obejmujące wszystkie kraje UE wskazują, że kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Skala nierówności jest jednak różna w poszczególnych państwach. Największa różnica dotyczyła Estonii, gdzie różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 27 proc. na korzyść tych drugich. Ponad 20-proc. rozbieżności występowały też w Czechach, Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii. Najmniejsza, 5,5-proc. różnica dotyczyła Luksemburga i Włoch. Niewiele większą odnotowano w Rumunii, Belgii czy w Polsce – nad Wisłą rozbieżność ta wyniosła niecałe 8 proc.

Agnieszka Ślęzak

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 2 naydah

Kobiety żyją dłużej bo nie mają żon

! Odpowiedz
0 8 max24

Kobiety żyją dłużej i zarabiają mniej, mężczyźni krócej i zarabiają więcej. Przez całe swoje życie zarobią podobnie, więc równowaga jest zachowana :)

! Odpowiedz
0 8 _justus

Niezupełnie. Bo o ile mężczyzna który umarł nie przepił swoich pieniędzy to dziedziczy po nim żona. Czyli to ona korzysta z pozostawionego majątku podczas gdy on już pieniażków nie potrzebuje ( opłata cmentarna nie jest aż taka wysoka więc ją pomijam).

! Odpowiedz
0 27 trooper

Panie żyją dłużej ale na emeryturę odchodzą wcześniej, dlaczego?

! Odpowiedz
0 10 _justus

Bo... bo... bo tak. :)

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.