REKLAMA

Domy maklerskie wypracowały w I kwartale 153,7 mln zł zysku netto

2021-05-25 11:24
publikacja
2021-05-25 11:24
Domy maklerskie wypracowały w I kwartale 153,7 mln zł zysku netto
Domy maklerskie wypracowały w I kwartale 153,7 mln zł zysku netto
fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Domy maklerskie wypracowały w I kw. 2021 r. 153,7 mln zł zysku netto, czyli o 35,2 proc. mniej rdr - wynika z kwartalnych danych KNF.

Jednakże przed pandemią, czyli po pierwszym kwartale 2019 r. domy maklerskie miały 1,7 mln zł straty netto.

W I kw. 2021 r. przychody z działalności podstawowej wyniosły 205,8 mln zł i były o 48,3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Jednocześnie o blisko 40 proc. rdr, do 243,7 mln. zł, spadła największa pozycja przychodów, czyli przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Aktywa klientów zgromadzone na rachunkach domów maklerskich wyniosły na koniec I kw. 2021 r. 158,1 mld zł, co oznacza wzrost 145,9 proc. rdr. W tym, wartość instrumentów finansowych wyniosła 152,0 mld zł, czyli o 158,1 proc. więcej rdr. Tym samym środki pieniężne klientów wyniosły 6,1 mld zł i wzrosły o 12,7 proc. rdr.

W tabeli podano zagregowane przychody i koszty domów maklerskich na koniec I kw. 2021 r. i I kw. 2020 r.:

Wyszczególnienie I kw. 2021 r. I kw. 2020 r.
tys. zł tys. zł
I. Przychody z działalności podstawowej 205 767 138 727
1. Przychody z działalności maklerskiej 186 805 123 142
2. Przychody z pozostałej działalności podstawowej 18 962 15 585
II. Koszty działalności podstawowej 261 601 221 026
III. Zysk (strata) z działalności podstawowej (I-II) -55 834 -82 299
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 243 712 404 406
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 30 933 67 515
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu (IV-V) 212 779 336 891
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 66 97
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności 3 0
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności (VII-VIII) 63 97
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 18 688 21 240
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 1 115 3 196
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży (X-XI) 17 573 18 044
XIII. Pozostałe przychody operacyjne 6 988 7 223
XIV. Pozostałe koszty operacyjne 6 771 8 727
XV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+VI+IX+XII+XIII-XIV) 174 798 271 229
XVI. Przychody finansowe 13 226 23 545
XVII. Koszty finansowe 3 339 3 952
XVIII. Zysk (strata) brutto (XV+XVI-XVII) 184 685 290 822
XIX. Podatek dochodowy 31 014 53 775
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XXI. Zysk (strata) netto (XVIII-XIX-XX) 153 671 237 047

Źródło: UKNF

(PAP Biznes)

kk/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki