REKLAMA

Dofinansowanie wyprawki szkolnej - jak skorzystać?

2014-08-27 06:01
publikacja
2014-08-27 06:01
Dofinansowanie wyprawki szkolnej - jak skorzystać?
Dofinansowanie wyprawki szkolnej - jak skorzystać?

Na zakup podręczników na nowy rok szkolny pozostało już niewiele czasu. Po raz kolejny rodzice, dla których wyprawka szkolna jest poważnym obciążeniem domowego budżetu, mogą skorzystać z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Podpowiadamy komu przysługuje taka dopłata i do kiedy można składać wnioski.

Zakup podręczników, szczególnie dla rodzin wielodzietnych, to poważny wydatek po wakacjach. Rząd, starając się zmniejszyć obciążenie finansowe związane z wyprawieniem dziecka do szkoły, uruchomił w 2002 roku „Wyprawkę szkolną” - program, w ramach którego najbardziej potrzebujący mogą uzyskać dopłatę do książek.

Kto może skorzystać z programu „Wyprawka szkolna”?

Dofinansowanie udzielane jest według kryterium dochodowego w przypadku kształcenia ogólnego oraz bezwzględnie tym dzieciom, które potrzebują nauczania specjalnego.


Źródło: PAP

O środki finansowe na podręczniki szkolne mogą ubiegać się rodziny, w których średni miesięczny dochód na jedną osobę wynosi nie więcej niż 539 zł. Wysokość dopłaty jest różna, w zależności od tego, do jakiej szkoły i klasy dziecko uczęszcza.

Kwoty dofinansowania na zakup podręczników, jakie przysługują uczniom

Dofinansowanie dla ucznia:

Wysokość dofinansowania:

II lub III klasy szkoły podstawowej

do 225 zł

II lub III klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

VI klasy szkoły podstawowej

do 325 zł

VI klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej

III klasy zasadniczej szkoły zawodowej

do 390 zł

III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i techników

do 445 zł

VI klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia
VI klasy ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
III klasy liceum plastycznego
IX klasy ogólnokształcącej szkoły baletowej

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wnioski mogą również składać rodziny, które nie spełniają powyższego kryterium dochodowego. W obrębie każdej gminy pomoc finansową może otrzymać do 5 proc. uczniów z klas objętych programem.

Dofinansowanie przysługuje również uczniom tych klas (bez względu na uzyskiwane dochody w rodzinie), którzy są:

  • słabowidzący,

  • niesłyszący,

  • słabosłyszący,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej.

W ich przypadku kwota dofinansowania obejmuje również zakup dodatkowych materiałów dydaktycznych. Szczegółowa tabela kwot dopłat do podręczników znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Czytaj dalej: jak ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników?

Jak ubiegać się o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników?

Wniosek o przyznanie dopłaty rodzice mogą składać u dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Powinno zostać do niego dołączone zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Jeśli rodzina pobiera świadczenia w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do tego zasiłku, można zamiast zaświadczenia o dochodach dołączyć zaświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń. W przypadku przekroczenia wymaganego dochodu, należy dołączyć do wniosku uzasadnienie do otrzymania takiej dopłaty.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, by dostać dopłatę bez względu na próg dochodowy, powinni załączyć do wniosku kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy pamiętać również o udokumentowaniu zakupu książek. Honorowanym dokumentem jest imienna faktura VAT.

Termin składania wniosków ustalany jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od gminy, do jakiej przynależy szkoła. Zarówno te informacje, jak i druki wniosków o przyznanie pomocy, można znaleźć na stronach samorządów gminnych oraz odpowiednich kuratoriów oświaty. Warto pospieszyć się, bo szkoły często ustalają ostateczny termin na koniec pierwszego tygodnia września.

Dopłaty mają zostać przyznane rodzicom najpóźniej do 17 listopada bieżącego roku.

MEN o programie „Wyprawka szkolna”

– W tym roku przewidujemy, że z pomocy skorzysta 488 tys. dzieci, w tym 121 tys. w ramach nauczania specjalnego – mówi w rozmowie z Bankier.pl Joanna Dębek, rzecznik prasowy MEN. W poprzednich latach liczba dzieci, które skorzystały z dopłat systematycznie rosła.

Realizacja Rządowego programu „Wyprawka szkolna” w latach 2010 – 2013:

Rok

Liczba dzieci objętych programem

2014

Plan 485 000

2013

385 785

2012

288 253

2011

267 338

2010

262 563

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo planuje powtórzenie wyniku z przełomu lat 2012-2013, kiedy z pomocy skorzystało prawie o 100 tys. więcej dzieci. 

Mateusz Gawin

Źródło:
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~Aneta
Co z uczniami w gimnazjach? Dofinansowanie im nie przysługuje?

Powiązane: Edukacja

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki