Dochody uzyskane za granicą - czy trzeba złożyć zeznanie podatkowe w Polsce?

Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce i w 2006 r. osiągnęli dochody w kraju i za granicą, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne, wykazując w nim wszystkie swoje dochody (krajowe i zagraniczne).

Natomiast w przypadku podatników osiągających dochody tylko za granicą, obowiązek złożenia zeznania rocznego zależy od metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu przyjętej w umowie zawartej przez Polskę z danym państwem.

Przy metodzie wyłączenia z progresją w Polsce nie płacimy podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Dochody te uwzględniamy tylko do obliczenia stopy procentowej właściwej dla kwoty uzyskanych łącznie dochodów. Natomiast obliczoną stopę procentową stosujemy wyłącznie do dochodów osiągniętych w Polsce. W związku z tym, przy tej metodzie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu złożenie zeznania w Polsce jest konieczne w sytuacji, gdy oprócz dochodów uzyskanych za granicą osiągnięte zostały również dochody w Polsce. Jeżeli natomiast dana osoba uzyskała dochody wyłącznie za granicą, to w Polsce nie musi składać zeznania podatkowego (chyba że chce skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego, np. łącznie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci). Skoro bowiem w Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów, a dochody uzyskane za granicą są w Polsce zwolnione z podatku, to zeznanie byłoby "zerowe". W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2006 r. np. z pracy najemnej wykonywanej za granicą taką metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu przewidują m.in. umowy zawarte z Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Norwegią, Niemcami, Szwecją, Włochami.


Przykład

Pan Kowalski ma miejsce zamieszkania w Polsce, przy czym w 2006 r. w Polsce nie uzyskał żadnego dochodu. Natomiast zatrudniony był w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Niemcami przewiduje w tym przypadku stosowanie metody wyłączenia z progresją. Ponieważ dochody z pracy wykonywanej w Niemczech były jedynymi dochodami Pana Kowalskiego, nie ma on obowiązku złożenia w Polsce zeznania rocznego.


Przykład

Pan Nowak latem 2006 r. podjął pracę sezonową w Niemczech, natomiast w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów. Jego żona jest zatrudniona w Polsce na podstawie umowy o pracę i uzyskała dochody tylko z tego źródła. Rozliczając się za 2006 r. małżonkowie mają następujące możliwości:

    • mogą rozliczyć się wspólnie (Pan Nowak w zeznaniu wykaże dochody z pracy w Niemczech, a jego żona ze stosunku pracy w Polsce),
       
    • zeznanie roczne złoży tylko żona Pana Nowaka (w przypadku gdy małżonkowie rozliczają się osobno, Pan Nowak nie ma obowiązku składania zeznania rocznego, gdyż osiągnął dochody tylko z pracy w Niemczech, które są w Polsce zwolnione od podatku).


Przykład

Pan Kasprzyk do sierpnia 2006 r. pracował w Polsce, natomiast od września był zatrudniony w Niemczech na podstawie umowy o pracę. Pan Kasprzyk musi złożyć zeznanie roczne, w którym wykaże dochody z pracy w kraju i za granicą.

Ponieważ umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Niemcami w odniesieniu do dochodów z pracy najemnej przewiduje metodę wyłączenia z progresją, dochód uzyskany za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce. Natomiast będzie brany pod uwagę przy ustaleniu stopy procentowej właściwej do opodatkowania dochodu osiągniętego w Polsce.

Inaczej jest w przypadku, gdy z umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu zawartej z danym krajem wynika, że należy zastosować metodę odliczenia. Mówiąc w uproszczeniu, polega ona na tym, że należy obliczyć podatek dochodowy od wszystkich dochodów, czyli zarówno uzyskanych w Polsce, jak i za granicą. Następnie odlicza się podatek, który został zapłacony za granicą (w części przypadającej na dochód uzyskany za granicą), a różnicę trzeba zapłacić polskiemu fiskusowi. W tej sytuacji dochody uzyskane za granicą nie są w Polsce zwolnione od podatku. Zatem muszą być wykazane w zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że nawet jeżeli dana osoba nie uzyskała w Polsce żadnych dochodów, to i tak musi złożyć zeznanie PIT. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2006 r. np. z wykonywanej za granicą pracy najemnej taką metodę przewidują m.in. umowy zawarte z Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Wielką Brytanią i Irlandią Północną.

Czy w takim przypadku wystąpi podatek do zapłacenia w Polsce? Może tak się zdarzyć. Jeżeli bowiem podatek obliczony według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) będzie wyższy od podatku zapłaconego za granicą, to różnica będzie należna polskiemu fiskusowi.


Przykład

Pan Kowalski mieszkający na stałe w Polsce w 2006 r. uzyskał wyłącznie dochody z pracy najemnej świadczonej w Anglii. Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu zawarta z tym krajem przewidywała stosowanie metody odliczenia. Załóżmy, że Pan Kowalski uzyskał za granicą dochód (w przeliczeniu na złote) w wysokości 90.000 zł, od którego zapłacił tam podatek (w przeliczeniu na złote) w kwocie 19.000 zł. Podatek od tego dochodu obliczony według obowiązującej w Polsce skali podatkowej wynosi 23.992,48 zł. Zatem, o ile Pan Kowalski nie będzie korzystać z żadnych odliczeń, zapłaci w Polsce podatek w kwocie 4.992 zł (po zaokrągleniu).autor: Krystyna Szachowicz
Gazeta Podatkowa Nr 330 z dnia 2007-03-08
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~shrek980

Sprawdż jak rozliczyć zagraniczne dochody i wypełnić PIT-36
http://www.nexto.pl/rf/pr?p=1439&pid=135519

! Odpowiedz
1 0 ~lukas

Witam mam pytanie :
Czy otrzymując rentę rodzinną i pracując jednocześnie na umowę o pracę w Niemczech w okresie od lipca do sierpnia 2007 jestem zobowiązany płacić w Polsce podatek?

! Odpowiedz
0 0 ~agnieszka

Dzien dobry,
Mam pytanie , gdzie powinnam sie rozliczyc za 2007 rok jesli od stycznia - marca2007 roku bylam zatrudniona w PL a od maja - grudnia 2007 (do dzis) w niemczech na umowe o prace. czy musze specjalnie jechac do Polski zeby sie rozliczyc? jestem zameldowana w PL i w Niemchech. prosze o pomoc

! Odpowiedz
0 0 ~gala008

przepraszam jesli naruszylem regulamin ale mam pytanie jesli ktos pracuje za granica na umowe zlecenie to czy musi zanosic pit w kraju w ktorym pracowal .prosze o informacje na gala008@go2.pl

!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl