Do 19 listopada można składać projekty dot. rynku pszczelarskiego

2010-10-22 16:43
publikacja
2010-10-22 16:43
22.10. Warszawa (PAP) - 19 listopada 2010 r. upływa termin składania projektów w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2010/2011. Dokumenty takie przyjmuje Agencja Rynku Rolnego - poinformowała w piątek rzecznik Agencji Iwona Ciechan.

Projekty mogą składać związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy oraz jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

Mogą one się starać m.in. o zwrot wydatków poniesionych na zakup sprzętu pszczelarskiego, leków do zwalczania warrozy, zakup lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych czy matek pszczelich. Refundowane będą także koszty wdrażania programów badawczych oraz przeprowadzenia szkoleń, kursów i konferencji.

Każdy podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z działań. Po to jednak, by skorzystać z unijnego dofinansowania, podmiot ubiegający się o pieniądze musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez ARR.

Projekty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dołączoną dokumentacją przewidzianą w "Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2010/11, 2011/12, 2012/13". Dokumenty mogą być złożone osobiście lub przesłane listem poleconym.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.arr.gov.pl. Szczegółowe informacje o możliwościach ubiegania się o wsparcie można też uzyskać w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego tel. (22) 661-71-99, 661-73-16) lub w oddziałach terenowych ARR. (PAP)

awy/ je/ mow/

Źródło:PAP
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki