Decyzje rady nadzorczej w sprawie składu zarządu PKO BP

20 czerwca 2007r. rada nadzorcza PKO BP powierzyła Rafałowi Juszczakowi wiceprezesowi zarządu banku pełnienie funkcji prezesa zarządu banku. Uchwała wchodzi w życie z dniem wyrażenia przez Komisję Nadzoru Bankowego zgody na pełnienie przez Juszczaka funkcji prezesa zarządu banku.


Ponadto Rada Nadzorcza PKO BP podjęła uchwały powołując:

Aldonę Michalak do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku z dniem 1 lipca br,
Mariusza Klimczaka do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku z dniem 15 lipca br.,
Adama Skowrońskiego do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku z dniem 23 lipca br.,
Berenikę Dudę-Uhryn do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku z dniem 10 września br.

Zgodnie z podjętymi uchwałami wyżej wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcji w PKO BP na wspólną kadencję zarządu, rozpoczętą z dniem 19 maja 2005 r.

Informacje o powołanych członkach zarządu:

Rafał Juszczak, 38 lat. Magister historii. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada tytuł Mastère Spécialisé Banque et Finance wydany przez Wyższą Szkołę Handlową w Rouhen. W latach 1994-1996 pracował jako makler na Giełdzie Towarowej, specjalista ds. sprzedaży w spółce Arbor Sp. z o.o. i w Zespole Sprzedaż i Marketingu w spółce Atlanta Poland S.A. W latach 1996-1998 kierował Zespołem Audytu Wewnętrznego w Societe Generale Oddział w Warszawie. W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., jako asystent wiceprezesa Zarządu Banku ds. Operacji i Technologii, gdzie brał udział w przygotowaniu projektów strategicznych, następnie jako zastępca dyrektora Biura Integracji , zajmował się pracą nad połączeniem Banku Handlowego z Citibank Polska. W 2001 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, odpowiadając za proces jego restrukturyzacji. Następnie kierował Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. został szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku. Od 1 sierpnia 2005 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego kierującego Pionem Bankowości Korporacyjnej w PKO BP. Od 1 lipca 2006 r. pełnił funkcję członka Zarządu Banku, a od 29 września 2006 r. wiceprezesa Zarządu Banku. Od 11 kwietnia 2007 r. Rada Nadzorcza Banku powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa Zarządu Banku do czasu wyboru prezesa Zarządu Banku. Od listopada 2006 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wilanów Investments Sp. z o.o., a od marca 2007 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Banku Pocztowego SA.

Aldona Michalak, 51 lat. Absolwentka Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach w zakresie kredytowania podmiotów gospodarczych, studium podyplomowego „Zarządzanie Bankiem Komercyjnym” w Szkole Głównej Handlowej oraz studium „Prawo dla Bankowców” w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Zdała również egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Pracowała jako specjalista kredytowy w Banku Handlowym w Departamencie Wierzytelności Trudnych oraz w Biurze Windykacji. W latach 1997-2001 pracowała w Centrali PKO BP. Była specjalistą bankowym ds. kredytów konsorcjalnych w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, ekspertem kierującym zespołem w Departamencie Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach 2001 - 2005 była posłem na Sejm IV kadencji. W 2005 roku wróciła do PKO BP na stanowisko eksperta, a następnie doradcy Prezesa Zarządu Banku. Pani A. Michalak nadzorować będzie obszar zarządzania jakością
Mariusz Klimczak, 39 lat. Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra fizyki oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1995-1996 był prezesem Zarządu w spółce z o.o. „Amper” w Karlinie. W latach 1996-2006 pracował w PKO BP. Był Naczelnikiem Rachunkowości w oddziale centrum w Poznaniu, zastępcą dyrektora ds. finansowych w oddziale centrum w Koszalinie, zastępcą dyrektora ds. sprzedaży w Oddziale Regionalnym w Szczecinie i dyrektorem nowo utworzonego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego w Szczecinie. W 2006 roku przeszedł do BRE Banku S.A., gdzie był dyrektorem Oddziału Korporacyjnego w Warszawie. Członek rady nadzorczej PL Energia S.A. i CP Energia S.A. Pan M. Klimczak nadzorować będzie obszar rynku korporacyjnego.

Adam Skowroński, 40 lat. W roku 1992 ukończył studia Economics of the West – Extended w Tilburgu w ramach programu Tempus oraz – po ukończeniu studiów na Wydziale Planowania i Zarządzania, kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka, specjalność Przetwarzanie Danych i Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej uzyskał dyplom magistra ekonomii. Od 1992 roku jest adiunktem w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 2000 roku zdobył stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W latach 1994 -2000 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Konsultingowego Wielkopolskiej Szkoły Biznesu. Od 2000 roku jest wiceprezesem zarządu Biura Konsultingowego Fundacji Akademii Ekonomicznej w poznaniu Sp. z o.o. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel - menadżer, asymetrii informacji itp., m. in.: współautorem podręcznika „Finanse przedsiębiorstw w przykładach i zadaniach” oraz monografii „Strategia kapitałowa przedsiębiorstw”. Dr Adam Skowroński, oprócz działalności dydaktycznej na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzi wykłady na studiach podyplomowych między innymi bankowości, zarządzania finansami, analizy finansowej i kontrolingu oraz wykłady z przedmiotu „Corporate Finance” na studiach MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu, Nottingham Trent University oraz Akademii Ekonomicznej i Atlanta University. Posiada również doświadczenie praktyczne – koordynował ponad sto projektów: programy restrukturyzacji, prywatyzacji, programy strategiczne, wyceny, systemy wspomagające zarządzanie, analizy finansowe, biznes plany itp. Od 18 kwietnia 2006 r. członek Rady Nadzorczej PKO BP. Od 11 kwietnia do 30 kwietnia 2007 r. był delegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Zarządu Banku. Pan A. Skowroński nadzorować będzie obszar rachunkowości i finansów.

Berenika Duda-Uhryn, 35 lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, magister socjologii. W latach 1991-2004 pracowała w Hewlett-Packard Polska sp. z o.o. w dziale zarządzania zasobami ludzkimi jako: specjalista ds. należności, specjalista ds. kredytu, konsultant ds. pozyskiwania i rozwoju talentów i na końcu jako partner biznesowy. Od 2004 pracuje w IKEA HANIM S.A./ Distribution Services, gdzie była kierownikiem ds. zarządzania zasobami ludzkimi w regionie Europy Środko-Wschodniej, a obecnie obejmuje na tym stanowisku region Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Odpowiadała m.in. za stworzenie działu HR w polskim oddziale firmy i wdrażanie w nim globalnych strategii HR, przygotowywała nową politykę wynagrodzeń i pozapłacowych elementów motywowania dla jednostki IKEA w Polsce. Od 2005 r. dodatkowo współprowadziła „grupę kompetencyjną” odpowiedzialną za wartościowanie stanowisk i tworzenie profili kompetencyjnych dla globalnej grupy dystrybucyjnej. Pani B Duda-Uhryn nadzorować będzie obszar zasobów ludzkich.


PKO BP / www.prnews.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj