REKLAMA

Dadelo planuje z oferty publicznej pozyskać 72,8-82,8 mln zł (opis)

2020-12-03 18:34
publikacja
2020-12-03 18:34

Dadelo, działające na rynku e-commerce, którego prospekt emisyjny został zatwierdzony przez KNF, zamierza pozyskać z oferty publicznej około 72,8-82,8 mln zł brutto - poinformowała spółka w komunikacie. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł.

Oferta publiczna Dadelo będzie obejmować nie więcej niż 4,6 mln nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii C, z czego inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 25 proc. akcji, a inwestorom instytucjonalnym 75 proc.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji w swoim kapitale zakładowym, tj. 6.867.500 istniejących akcji zwykłych serii A, nie więcej niż 4.600.000 nowych akcji oraz nie więcej niż 4.600.000 praw do nowych akcji.

Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 4 do 11 grudnia 2020 r., do godz. 15:00.

Proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpocznie się 7 grudnia, a zakończy 11 grudnia 2020 r. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane od 14 do 17 grudnia 2020 r.

Do 14 grudnia zostanie ustalona i opublikowana ostateczna liczba oraz cena akcji oferowanych.

Przydział akcji ma nastąpić 18 grudnia 2020 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowania PDA na GPW to ok. dwa tygodnie od przydziału akcji oferowanych.

Jeśli wszystkie nowo emitowane akcje zostaną objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty będą one stanowić 40,11 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na WZ.

Pozyskane środki spółka planuje wykorzystać na dalszy rozwój swojej działalności, poprzez nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU, na co zamierza przeznaczyć około 90-92 proc. wpływów z oferty (około 60-70 mln zł). Około 8-10 proc. wpływów z oferty (około 6,5 mln zł) Dadelo chce przeznaczyć na rozwój wykorzystywanej infrastruktury magazynowej.

Jak podano, akcjonariusz kontrolujący oraz spółka zawarli umowy typu lock-up, w których zobowiązują się do niezbywania akcji Dadelo przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji.

Obecnie jedynym akcjonariuszem Dadelo jest spółka Oponeo .pl, posiadająca 6.867.500 akcji, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Dadelo należy do Grupy Oponeo i jest podmiotem działającym na polskim rynku e-commerce, wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej.

Według szacunków zarządu, w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły około 52 mln zł, zysk z działalności operacyjnej około 5,1 mln zł, amortyzacja (bez amortyzacji wartości firmy) wyniosła 174 tys. zł, a zysk netto około 4,15 mln zł.

W tym czasie Dadelo obsłużyło ponad 200 tys. zamówień internetowych, a wartość średniego zamówienia wyniosła prawie 260 zł.

"Działamy na sprzyjającym i bardzo perspektywicznym rynku. Mamy unikalną pozycję na styku wielu sprzyjających trendów rynkowych i społecznych. Z jednej strony bardzo szybko rosnący rynek e-commerce, w którym mamy duże doświadczenie zdobyte w Oponeo .pl, z drugiej popularyzacja zdrowego trybu życia, dynamicznie rosnąca popularność rowerów" - powiedział prezes Dadelo Ryszard Zawieruszyński.

"Szacujemy wartość całego krajowego rynku rowerów wraz z akcesoriami i odzieżą rowerową na ok. 4 mld zł, ponadto rynek ten jest mocno rozdrobiony. Startujemy, podobnie jak kiedyś Oponeo, z niskiego poziomu - szacujemy swój obecny udział na tym rynku na ok. 1,5 proc. - mamy więc dużo miejsca do rozwoju. Biorąc pod uwagę sprzyjający rynek, a także nasze doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce, jestem przekonany, że Dadelo szybko powiększy swoje udziały rynkowe, w czym na pewno pomogą środki pozyskane z oferty publicznej" - dodał Zawieruszyński.

Celem strategicznym spółki jest wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10 proc. w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Obecnie spółka szacuje swój udział na ok. 1,5 proc. na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną

Doradcami procesu IPO spółki Dadelo są: Trigon Dom Maklerski – Menedżer Oferty, cc group sp. z o.o. – Doradca Zarządu oraz DLA Piper Giziński Kycia sp.k. – Doradca Prawny. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki