REKLAMA

DWS Polska TFI otrzymało zgodę na wprowadzenie do swojej oferty IKE

2004-12-16 16:36
publikacja
2004-12-16 16:36
DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż z dniem 14 grudnia br. otrzymało zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na wprowadzenie zmian w statutach funduszy: DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego, DWS Polska FIO Akcji, DWS Polska FIO Top 25 Małych Spółek, DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska FIO Zabezpieczenia Emerytalnego i DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych.

Najważniejszymi zmianami w statutach są: wprowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), zmiana nazwy funduszu DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego na DWS Polska FIO Płynna Lokata oraz wprowadzenie trzech typów jednostek uczestnictwa, typu A, I oraz P, dopasowanych do oferowanych produktów we wszystkich w/w funduszach.

Oszczędzanie na IKE w ramach funduszy DWS Polska odbywać się na specjalnie do tego celu utworzonych jednostkach uczestnictwa typu I, charakteryzujących się dodatkowo obniżoną opłatą za zarządzanie w stosunku do standardowych jednostek uczestnictwa typu A.

Zmiana nazwy funduszu DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego związana jest wejściem w życie Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr 146, poz.1546), która wprowadziła precyzyjne określenie szczególnego typy funduszy inwestycyjnych - funduszy rynku pieniężnego. DWS Polska FIO Rynku Pieniężnego w obecnym kształcie nie spełnia warunków przewidzianych dla funduszy rynku pieniężnego w rozumieniu art. 178 ust. 1 Ustawy i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego i dlatego jego nazwa zostaje zmieniona na DWS Polska FIO Płynna Lokata.
Źródło:
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki