8,67 zł
-0,12% -0,01 zł
Gobarto SA (GOB)

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010 r.

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_PKM_DUDA_S.A._I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_PKM_DUDA_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_audytor__jednostkowe_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_audytor_skonsolidowane_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad_rzetelnosc__jednostkowe_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzad__rzetelnosc_skonsolidowane_I_polrocze_2010.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERNST_Raport_skrocony_30.06.2010r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ERNST_Raport_srodroczny_skonsolidowany_30.06.2010r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2010 półrocze /2009 półrocze / 2010 półrocze / 2009
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 671 719,00 832 325,00 167 754,00 184 208,00
II. Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 31 627,00 11 811,00 7 898,00 2 614,00
III. Zysk (strata) brutto 20 400,00 -94 283,00 5 095,00 -20 866,00
IV. Zysk (strata) netto 17 670,00 -75 163,00 4 413,00 -16 635,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 644,00 36 760,00 8 902,00 8 136,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -159,00 -5 651,00 -40,00 -1 251,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 949,00 -13 111,00 -7 979,00 -2 902,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 536,00 17 998,00 883,00 3 983,00
IX. Aktywa, razem 782 639,00 1 032 034,00 188 779,00 230 901,00
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 486 192,00 683 054,00 117 273,00 152 822,00
XI. Zobowiązania długoterminowe 231 974,00 146 703,00 55 954,00 32 822,00
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 254 218,00 536 351,00 61 319,00 120 000,00
XIII. Kapitał własny 294 936,00 347 660,00 71 141,00 77 783,00
XIV. Kapitał zakładowy 308 891,00 97 300,00 74 507,00 21 769,00
XV. Liczba akcji (w szt.) 226 422 590,00 97 300 000,00 226 422 590,00 97 300 000,00
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,08 -0,77 0,02 -0,17
XVII. Wartośc księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 1,30 3,57 0,31 0,80
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 250 807,00 320 003,00 62 636,00 70 822,00
XIX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 117,00 -3 545,00 2 277,00 -785,00
XX. Zysk (strata) brutto 12 431,00 -88 955,00 3 104,00 -19 687,00
XXI. Zysk (strata) netto 12 331,00 -76 150,00 3 080,00 -16 853,00
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 427,00 31 279,00 1 355,00 6 923,00
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 002,00 -27 494,00 2 248,00 -6 085,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 556,00 -223,00 -3 136,00 -49,00
XXV. Przepływy pieniężne netto, razem 1 873,00 3 562,00 468,00 788,00
XXVI. Aktywa, razem 506 493,00 670 765,00 122 170,00 150 073,00
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 227 688,00 413 372,00 54 920,00 92 485,00
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 135 419,00 24 395,00 32 664,00 5 458,00
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 74 162,00 370 498,00 17 888,00 82 893,00
XXX. Kapitał własny 278 805,00 257 393,00 67 250,00 57 587,00
XXXI. Kapitał zakładowy 308 891,00 97 300,00 74 507,00 21 769,00
XXXII. Liczba akcji (w szt.) 226 422 590,00 97 300 000,00 226 422 590,00 97 300 000,00
XXXIII. Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,05 -0,78 0,01 -0,17
XXXIV. Wartośc księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,23 2,65 0,31 0,59
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2010.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2010.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności PKM DUDA S.A._I półrocze 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PKM DUDA S.A._I półrocze 2010.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności PKM DUDA S.A._I półrocze 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PKM DUDA_I półrocze 2010.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PKM DUDA_I półrocze 2010.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKM DUDA_I półrocze 2010

Oświadczenie_Zarząd_audytor_ jednostkowe_I półrocze 2010.pdf Oświadczenie_Zarząd_audytor_ jednostkowe_I półrocze 2010.pdf
Oświadczenie Zarządu_audytor_I półrocze (jednostkowe)

Oświadczenie_Zarząd_audytor_skonsolidowane_I półrocze 2010.pdf Oświadczenie_Zarząd_audytor_skonsolidowane_I półrocze 2010.pdf
Oświadczenie Zarządu_audytor_I półrocze (skonsolidowane)

Oświadczenie_Zarząd_rzetelność_ jednostkowe_I półrocze 2010.pdf Oświadczenie_Zarząd_rzetelność_ jednostkowe_I półrocze 2010.pdf
Oświadczenie Zarządu_rzetelność_I półrocze (jednostkowe)

Oświadczenie_Zarząd__rzetelność_skonsolidowane_I półrocze 2010.pdf Oświadczenie_Zarząd__rzetelność_skonsolidowane_I półrocze 2010.pdf
Oświadczenie Zarządu_rzetelność_ półrocze (skonsolidowane)
ERNST Raport skrócony 30.06.2010r.pdf ERNST Raport skrócony 30.06.2010r.pdf Audytor_Raport skrócony_I półrocze 2010

ERNST Raport śródroczny skonsolidowany 30.06.2010r.pdf ERNST Raport śródroczny skonsolidowany 30.06.2010r.pdf
Audytor_Raport śródroczny skonsolidowany_I półrocze 2010

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-08-25 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2010-08-25 Jerzy Jaśkowiak prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

Brak wydarzeń
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl