REKLAMA

DUALITY S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2021-07-14 18:40
publikacja
2021-07-14 18:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-14
Skrócona nazwa emitenta
DUALITY S.A.
Temat
Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 17 września 2020 r. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B,C,D,E,F,G,H,I i J do ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. powziął informacje w zakresie zawartej nowej umowy typu lock-up na akcjach Emitenta, przez akcjonariusza Spółki.

W dniu 14 lipca 2021 r. Pan Piotr Strzałkowski złożył wobec Autoryzowanego Doradcy i Spółki zobowiązanie w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności 199.600 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Niniejsze zobowiązanie wiąże przez okres:
a) 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w stosunku do 99.800 akcji, oraz
b) 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w stosunku do 99.800 pozostałych akcji.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-14 Tomasz Strzałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki