1,1400 zł
0,44% 0,0050 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-24
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności oraz do umowy faktoringowej i umowy faktoringu odwrotnego z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 24.05.2019 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r. Na mocy niniejszego aneksu zostaje przedłużona umowa do dnia 20.11.2020 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu). W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD do kwoty 8,0 mln zł, (wcześniej 4,0 mln zł)
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 13,0 mln zł, (wcześniej 15,0 mln zł)
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 10,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy w Banku,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy,
• Hipoteka łączna do kwoty 26,25 mln zł (wcześniej 29,25 mln zł) na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 19,5 mln zł (wcześniej 22,5 mln zł),
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także aneks do umowy faktoringowej z dnia 04.11.2013 r., na dotychczasowych warunkach oraz aneks do umowy faktoringu odwrotnego z dnia 20.07.2016 r. w ramach której udostępniony został limit w wysokości 2,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu odwrotnego stanowią:
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka łączna do kwoty 3,0 mln zł na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie spółki zależnej DP Invest do kwoty 3,0 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela.

Zmiany dotyczące faktoringu odwrotnego są spowodowane procedurami w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, który po przejęciu części Banku Raiffeisen Bank Polska S.A., wyodrębnia faktoring odwrotny z umowy o limit wierzytelności.


Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.
Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 20.11.2020 r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty:
• Kredyt rewolwingowy 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł (wcześniej 4,0 mln zł),
• Kredyt rewolwingowy 3 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł (wcześniej 0 mln zł),
• Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł,
• Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł.
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,
• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych wobec dłużników,
• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),
• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,
• Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela,
• Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,
• Hipoteki wymienione powyżej, dotyczące aneksu do umowy o limit wierzytelności podpisanego przez Drozapol-Profil S.A. (wpisy hipoteczne zabezpieczają zarówno umowę zawartą przez Emitenta, jak i umowę zawartą przez spółkę zależną).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.