DROZAPOL: Powołanie Zarządu na IV kadencję

2019-06-14 09:44
publikacja
2019-06-14 09:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Powołanie Zarządu na IV kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Drozapol-Profil S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dnia 14.06.2019 r., zgodnie z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podjęła uchwałę, na mocy której powołała z dniem dzisiejszym obecny Zarząd na IV kadencję tj. na lata 2019-2024. Zarząd jest jednoosobowy, w którym funkcję Prezesa Zarządu powierzono panu Wojciechowi Rybka.

Pan Wojciech Rybka posiada wykształcenie wyższe. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w 1988 r., na wydziale Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw.
Swoją wiedzę rozwijał i aktualizował na licznych kursach i szkoleniach: kursy językowe oraz z zakresu handlu zagranicznego i finansów, kurs członków władz spółek kapitałowych, negocjacji, czasu pracy, zarządzania personelem.
Przebieg pracy zawodowej:
W latach 1988-92 pełnił funkcję ekonomisty w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych
w Bydgoszczy.
W latach 1992-93 pan Wojciech Rybka prowadził własną działalność gospodarczą. Od 1993 r. był dyrektorem i współwłaścicielem P.W. "Drozapol - Profil" S.C. (aktualnie spółka akcyjna).
Od 01.06.2004 r. jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu „Drozapol-Profil” S.A.
W 2005 roku Wojciech Rybka otrzymał tytuł Biznesmena Roku woj. kujawsko-pomorskiego za rok 2004. W 2017 roku zajął II miejsce w konkursie Biznesmen Roku 2016 wraz ze srebrną pieczęcią Izby Przemysłowo Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2019 roku uzyskał I miejsce w konkursie Osobowość Roku 2018 w kategorii Biznes w Bydgoszczy i III miejsce w województwie Kujawsko-Pomorskim. Jest także laureatem wielu innych nagród i wyróżnień, w tym od Prezydenta RP, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Starosty Powiatu Bydgoskiego.

Pan Wojciech Rybka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Drozapol-Profil S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wojciech Rybka nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-14 Maciej Wiśniewski Prokurent
2019-06-14 Jordan Madej Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki