REKLAMA

DRFINANCE: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2021-06-30 20:00
publikacja
2021-06-30 20:00
Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Rafała Błażejewskiego.

Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A.
Pan Rafał Błażejewski ukończył kierunek pedagogika na poziomie licencjatu na Uniwersytecie Zielonogórskim. W latach 1999-2001 pracował jako przedstawiciel Nationale Nederlanden S.A. O/ Kalisz. W latach 2001-2003 jako agent ubezpieczeniowy w Allianz Życie Polska S.A., a od 2003 do 2005 jako Koordynator Ubezpieczeń Życiowych i Menedżer w Allianz Życie Polska S.A. O/Kalisz. W latach 2005 do 2011 roku był Prezesem Zarządu spółki Protecta Polska Sp. z o.o., późnej w okresie 2011-2015 został Partnerem w Auvesta Edelmetalle A.G. odpowiedzialnym za wprowadzenie w/w firmy zajmującej się handlem metalami szlachetnymi na rynek polski, tworzył struktury sprzedażowe. Od roku 2015 obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Multiplex Sp. z o.o., w której posiada 96,0% udziału w kapitale zakładowym. Firma jest pośrednikiem w zdobywaniu klientów dla kancelarii prawnej specjalizującej się w pomocy prawnej dla osób, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w walutach obcych. Od roku 2019 Pan Rafał Błażejewski jest jedynym udziałowcem i Prezesem Zarządu w spółce Joint Box Sp. z o.o., która to działa na rynku konopi siewnych. Pan Rafał Błażejewski pełni także od roku 2011 funkcje dodatkową jako sekretarz w klubie sportowym Ziętek team w Kaliszu.

Pan Rafał Błażejewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Rafał Błażejewski nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pan Rafał Błażejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Rafał Błażejewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki