1,4500 zł
-2,03% -0,0300 zł
Draw Distance SA (DDI)

Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20191216_zawiadomienie_o_zmianie_zaangazowania.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-16
Skrócona nazwa emitenta
DRAW DISTANCE SA
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) (dalej: Ustawa), Zarząd Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy, od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 Ustawy, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Quercus TFI S.A.), działając w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego – Acer Aggressive FIZ (dalej: Fundusz), zawiadomił Spółkę o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce polegającej na zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmniejszenie przez Fundusz łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, powodujące zejście poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku transakcji z dnia 12 grudnia 2019 r.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 661.708 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) akcji Spółki, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 661.708 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po zmianie udziału na dzień 13 grudnia 2019 r. Fundusz posiadał 607.624 (sześćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) akcji Spółki, co stanowiło 4,63% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 607.624 (sześćset siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
20191216 zawiadomienie o zmianie zaangażowania.pdf20191216 zawiadomienie o zmianie zaangażowania.pdf zawiadomienie o zmianie zaangażowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-16 Michał Mielcarek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru, zmian statutu, zmian Regulaminu RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, odwołania członka RN.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.