REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki

2023-03-29 07:51
publikacja
2023-03-29 07:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-29
Skrócona nazwa emitenta
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”, „Emitent"] informuje, iż w wykonaniu uchwały numer 5/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabywanie akcji własnych [„Uchwała”], w dniu 28 marca 2023 roku zawarł umowę z Trigon Dom Maklerski S.A. i ustalił warunki przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Akcje własne będą nabywane w alternatywnym systemie obrotu tj. na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wyniku składania zleceń maklerskich.

W ramach przeprowadzanego skupu Spółka zamierza nabyć akcje własne w ilości nie większej niż 20.084 akcji tj. nie większej niż 1,85% wartości kapitału zakładowego Spółki, po jednostkowej cenie nie niższej niż 33 zł oraz nie wyższej niż 100 zł za jedną akcje Spółki.

Zgodnie z warunkami, o których mowa w Uchwale, skup akcji będzie trwał od 29 marca 2023 r. do nie później niż 21 sierpnia 2023 r., chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej wyczerpane lub zarząd Emitenta podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu skupu.

Celem nabycia akcji własnych jest ich przyznanie uczestnikom programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2023 roku.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-29 Joanna Tynor Prezes Zarządu Joanna Tynor
2023-03-29 Lucjan Mikociak Wiceprezes Zarządu Lucjan Mikociak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki