REKLAMA

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Rozpoczęcie działalności wydawniczej i zawarcie z developerem ramowej umowy współpracy

2023-02-27 08:26
publikacja
2023-02-27 08:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-02-27
Skrócona nazwa emitenta
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Rozpoczęcie działalności wydawniczej i zawarcie z developerem ramowej umowy współpracy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej: Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 r., pomiędzy Emitentem a Codebusters Studio S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej odpowiednio: Partner oraz Strony] została zawarta ramowa umowa wydawnicza [dalej: Umowa ramowa].

Na podstawie Umowy ramowej Emitent pełnić będzie rolę wydawcy gier stworzonych przez Partnera. Dotychczasowe ustalenia przewidują wydanie co najmniej czterech gier Partnera, których preprodukcja została już rozpoczęta. Realizowane gry będą symulatorami premium, które będą skierowane do społeczności wydanej już gry Emitenta - Gas Station Simulator. Emitent będzie wykorzystywał cross promocję własnych symulatorów z projektami tworzonymi przez Partnera.

Zgodnie z Umową ramową na potrzeby realizacji poszczególnych projektów, Strony będą zawierać dodatkowe umowy wydawnicze.

Z tytułu pełnienia roli wydawcy, Spółce przysługiwać będzie określony procentowo udział w przychodach ze sprzedaży gier na platformach dystrybucyjnych [revenue share].

Koszty produkcji i rozwoju gier ponosić będzie Partner, a koszty wydania i marketingu Strony będą współdzielić w proporcji zgodnej z określonymi w Umowach wydawniczych podziałem przychodów ze sprzedaży gier.

Umowa ramowa została zawarta na czas nieokreślony.

Podpisana umowa jest pierwszą umową nowoutworzonego działu wydawniczego DRAGO entertainment. Przyjęta polityka wydawnicza zakłada, że oprócz projektów autorskich, spółka będzie wydawać symulatory wykonane przez firmy zewnętrzne. Na obecnym etapie wydawnictwo nie będzie finansować produkcji innych niż własne. Współpraca wydawnicza będzie obejmować wsparcie w developmencie i obsługę marketingową.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może ona mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-02-27 Joanna Tynor Prezes Zarządu Joanna Tynor
2023-02-27 Lucjan Mikociak Wiceprezes Zarządu Lucjan Mikociak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Otwórz konto firmowe mBiznes Standard w mBanku wraz z kartą firmową np. Mastercard i zyskaj 350 zł premii

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki