REKLAMA
WEBINAR

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Informacja o wznowieniu skupu akcji własnych

2023-05-22 19:03
publikacja
2023-05-22 19:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-22
Skrócona nazwa emitenta
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Informacja o wznowieniu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie [„Spółka”, „Emitent"] informuje, iż podjął decyzję o wznowieniu z dniem 23 maja 2023 roku skupu akcji własnych, który to skup został zawieszony przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2023 roku, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2023 opublikowanym w dniu 26 kwietnia 2023 roku.

Skup akcji własnych Spółki przeprowadzany jest na podstawie uchwały numer 5/02/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych oraz wydzielenia części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym i przeniesienia jej na kapitał rezerwowy przeznaczony na nabywanie akcji własnych [„Uchwała”].

Zgodnie z warunkami, o których mowa w Uchwale, skup akcji będzie trwał nie dłużej niż do 21 sierpnia 2023 r.
Emitent zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji - będzie przekazywał informacje dotyczące przeprowadzonych transakcji najpóźniej na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej po dniu przeprowadzenia danej transakcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Joanna Tynor Prezes Zarządu Joanna Tynor
2023-05-22 Lucjan Mikociak Wiceprezes Zarządu Lucjan Mikociak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki