REKLAMA

DRAGO ENTERTAINMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

2023-10-04 15:08
publikacja
2023-10-04 15:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-04
Skrócona nazwa emitenta
DRAGO ENTERTAINMENT S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym informuje, że w dniu 4 października 2023 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

- uchwały w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C Emitenta w związku z dopuszczeniem tych akcji do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz
- uchwał w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C Emitenta.

Wyżej wymienione akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 16 października 2023 r. W tym samym dniu akcje Emitenta notowane dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną z niego wykluczone.

Ponadto zgodnie z uchwałą Zarządu GPW w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B oraz C, zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 13 października 2023 r. (włącznie), tracą ważność.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-04 Joanna Tynor Prezes Zarządu Joanna Tynor
2023-10-04 Lucjan Mikociak Wiceprezes Zarządu Lucjan Mikociak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Pracodawco! Tylko dziś! -50% na ogłoszenia z kodem CYBER2023! Sprawdź

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki