REKLAMA

DR.FINANCE S.A.: Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.

2022-01-04 13:27
publikacja
2022-01-04 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-04
Skrócona nazwa emitenta
DR.FINANCE S.A.
Temat
Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DR.FINANCE S.A. ( dalej jako Spółka ) informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku został wydany wyrok w sprawie z powództwa akcjonariusza Spółki Dariusza B. o stwierdzenie nieważności lub o uchylenie następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2015 r.:
1)Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
2)Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pawła Woźniaka – powód nieprawidłowo oznaczył ją jako uchwałę nr 19 w sprawie udzielenia Pawłowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w roku obrotowym 2014;
3)Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Robertowi Lorancowi;
4)Uchwała nr 23 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez subskrypcję zamkniętą, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki – oznaczona błędnie przez powoda jako uchwała nr 29 (taka nie istnieje).

Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił powództwo w całości zarówno w zakresie żądania stwierdzenia nieważności, jak i uchylenia uchwał. Wyrok nie jest prawomocny.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-04 Paweł Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki