REKLAMA

DOOK S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-09-28 08:44
publikacja
2020-09-28 08:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z
dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce
dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9 do 14 w
siedzibie Emitenta znajdującej się we Wrocławiu (kod pocztowy 53-025) przy ul. Skarbowców 23B .
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki
wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową
wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa
udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki