REKLAMA

DOOK S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-11-23 16:55
publikacja
2020-11-23 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2020 ESPI
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-025) przy ul. Skarbowców 23B ("Spółka",
"Emitent"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa
wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich
dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. 53-025 Wrocław ul.
Skarbowców 23B, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z
mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w
zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez
okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm).
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki