REKLAMA

DOOK S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

2021-06-28 13:13
publikacja
2021-06-28 13:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej
5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka", „Emitent”) przekazuje wykaz osób, które na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2021 roku, posiadały co najmniej 5% w
głosach:

1) Dmitrij Żatuchin, posiadający 900.000 głosów, co stanowiło 52.94% ogólnej liczby głosów
na WZA i 40.63% głosów ogółem w Spółce.
2) Ryszard Milan, posiadający 800.000 głosów, co stanowiło 47.06% ogólnej liczby głosów
na WZA i 36.12% głosów ogółem w Spółce.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki