REKLAMA

DOOK S.A.: Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży

2021-03-18 15:17
publikacja
2021-03-18 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021 ESPI
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
DOOK S.A.
Temat
Informacja o szacunkowym wzroście przychodów ze sprzedaży
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki DO OK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent") informuje, iż w dniu 18 marca 2021
roku powziął informację o szacunkowym wzroście jednostkowych przychodów, które Spółka z dużym
prawdopodobieństwem osiągnie w marcu br.
Zarząd Spółki szacuje, iż w marcu br. jednostkowe przychody netto ze sprzedaży po raz pierwszy w historii
Spółki, przekroczą 1 mln złotych w ujęciu miesięcznym. Powyższy szacunkowy wzrost przychodów wynika z
rozpoczęcia prac oraz realizacji umów z nowymi klientami Spółki, które to umowy będą mieć istotny wpływ na
wyniki finansowe Spółki począwszy od I kwartału 2021 roku.

Zarząd Spółki szacuje, iż w związku z nowo zawartymi umowami, jednostkowe, miesięczne przychody ze
sprzedaży w ujęciu marzec 2020/marzec 2021 mogą wzrosnąć o ponad 40%. Wzrost jednostkowych
przychodów ze sprzedaży, zgodnie z szacunkami Zarządu, powinien być również widoczny w ujęciu miesiąc do
miesiąca (luty 2021/marzec 2021) i powinien przekroczyć wartość 40%.

Zarząd Spółki zaznacza, iż wartości wskazane powyżej mają charakter szacunkowy. Ostateczna wartość
jednostkowych i skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, która
zostanie opublikowana w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu za I kwartał 2021 r., może się
różnić od szacunków zamieszczonych powyżej.

W ocenie Emitenta powyższe informacje mogą mieć znaczący wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i
majątkowej Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.
Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki