REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 17:09
publikacja
2022-06-30 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_26_2022_zal_Uchwaly_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik-do_uchwaly-ZWZA-nr-28-opinia-Zarzadu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zalacznik-do-uchwaly-ZWZA-nr-31-Polityka-wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Załączniki
Plik Opis
RB_26_2022_zał_Uchwały WZA.pdfRB_26_2022_zał_Uchwały WZA.pdf Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 r.
załącznik-do uchwaly-ZWZA-nr-28-opinia-Zarządu.pdfzałącznik-do uchwaly-ZWZA-nr-28-opinia-Zarządu.pdf Załącznik do uchwały ZWZA nr 28
załacznik-do-uchwaly-ZWZA-nr-31-Polityka-wynagrodzeń.pdfzałacznik-do-uchwaly-ZWZA-nr-31-Polityka-wynagrodzeń.pdf Załącznik do uchwały ZWZA nr 31

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-30 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-06-30 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki