REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD

2021-04-21 17:09
publikacja
2021-04-21 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii AC i AD
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o komunikacie Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 kwietnia 2021 roku, w którym poinformowano, że rejestracja w Krajowym Depozycie wyemitowanych przez Spółkę 180.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym 100.000 akcji serii AC oraz 80.000 akcji serii AD, oznaczonych kodem PLDMDVL00012, nastąpi w dniu 23 kwietnia 2021 roku.
W związku z powyższym z dniem 23 kwietnia 2021 roku pod kodem PLDMDVL00012 zarejestrowane będą 25.398.422 akcje zwykłe na okaziciela Dom Development S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-21 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2021-04-21 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki