REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Emisja obligacji

2023-09-28 16:07
publikacja
2023-09-28 16:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-28
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Emisja obligacji
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2023 roku Spółka wyemitowała 260.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii DOMDEM1280928 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 260.000.000 PLN z datą wykupu przypadającą w dniu 28 września 2028 roku. Wartość emisyjna odpowiada ich wartości nominalnej.
Oprocentowanie obligacji serii DOMDEM1280928 ustalone zostało w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 1,55%. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych.
Przedmiotowe obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst, zgodnie z warunkami emisji obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2023-09-28 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki