DOM DEVELOPMENT S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB

2020-05-26 16:12
publikacja
2020-05-26 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii AA i AB
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757 z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 384/2020 z dnia 26 maja 2020 roku dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda wyemitowanych przez Dom Development S.A.

Ponadto Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 28 maja 2020 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wyżej wspomniane akcje Dom Development S.A. serii AA oraz serii AB pod warunkiem dokonania w dniu 28 maja 2020 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLDMDVL00012".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2020-05-26 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki