REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

2021-10-15 15:09
publikacja
2021-10-15 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zgloszenie_kandydata_RN_Digitree_Group_TP.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Oswiadczenie_CV_D_Piekarski_RN_Digitree.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-15
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 15.10.2021 r. wpłynęło do Emitenta od Akcjonariusza Pana Tomasza Pruszczyńskiego zgłoszenie kandydatury Pana Dariusza Piekarskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 04.11.2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 7 porządku obrad, przewidującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej oraz CV kandydata, Pana Dariusza Piekarskiego. Powyższe dokumenty wraz ze zgłoszeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Zgloszenie_kandydata_RN_Digitree_Group_TP.pdfZgloszenie_kandydata_RN_Digitree_Group_TP.pdf Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.
Oswiadczenie_CV_D_Piekarski_RN_Digitree.pdfOswiadczenie_CV_D_Piekarski_RN_Digitree.pdf CV i zgoda na powołanie na Członka Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-15 Rafał Zakrzewski Prezes Zarządu
2021-10-15 Przemysław Marcol Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki