REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

2021-01-27 08:24
publikacja
2021-01-27 08:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
1. Raporty kwartalne:
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 20 maja 2021 r.;
- Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 18 listopada 2021 r.
2. Raport półroczny:
- Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 08 września 2021 r.
3. Raporty roczne:
- Jednostkowy raport roczny Digitree Group S.A. za 2020 rok – 20 kwietnia 2021 r.;
- Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Digitree Group za 2020 rok – 20 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-27 Rafał Zakrzewski Prezes Zarządu
2021-01-27 Przemysław Marcol Członek Zarządu
2021-01-27 Wiktor Mazur Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki