REKLAMA

DIGITREE GROUP S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

2021-07-22 15:15
publikacja
2021-07-22 15:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_raportu_ESPI_25_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-22
Skrócona nazwa emitenta
DIGITREE GROUP S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dniu dzisiejszym, tj. 22.07.2021 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki powołano Pana Dariusza Piekarskiego. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, na mocy § 16 ust. 6 Statutu Spółki. Zgodnie §16 ust. 6 Statutu Spółki nowo powołany Członek Rady Nadzorczej będzie sprawować czynności do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy.

Pozostałe informacje, w tym nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk Pana Dariusza Piekarskiego, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zalacznik do raportu_ESPI_25_2021.pdfzalacznik do raportu_ESPI_25_2021.pdf Zalacznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-22 Rafał Zakrzewski Prezes Zarządu
2021-07-22 Przemysław Marcol Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki