0,9950 zł
0,51% 0,0050 zł
Digital Avenue SA (DGL)

Zbycie znacznego pakietu akcji.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W dniu 19 grudnia 2019 r. emitent otrzymał od Mariusza Obszańskiego zawiadomienie o zbyciu akcji o następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 – tekst jednolity, ze zm.; dalej: „Ustawa”), zawiadamia, że w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych akcji Digital Avenue S.A. (Digital, Spółka) bezpośredni udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie
W dniu 18 grudnia 2019 r. na rynku New Connect Zawiadamiający zawarł transakcje sprzedaży 2.808.876 akcji Digital Avenue S.A.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed dniem 18 grudnia 2019 r. Zawiadamiający posiadał 2.808.876 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 22,1 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Wskutek zawarcia transakcji sprzedaży Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki.
4.Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki
Nie dotyczy.
5.Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy
Nie dotyczy.

6.Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia są uprawnieni lub zobowiązani Zawiadamiający jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji
Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.

8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
2.808.876 akcji Spółki zapewniających taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 22,1 % w kapitale zakładowym Spółki/ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-19 Mariusz Obszański pełnomocnik
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.