REKLAMA

DEVELIA: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 rok

2023-09-11 18:03
publikacja
2023-09-11 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-11
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2023 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego Emitenta za I półrocze 2023 r. Podany raportem bieżącym 6/2023 termin publikacji w/w raportu został określony na dzień 13 września 2023 r. Nowy termin publikacji raportu półrocznego to 29 września 2023 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-11 Andrzej Oślizło Prezes Zarządu
2023-09-11 Paweł Ruszczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki