REKLAMA

DEVELIA: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8

2023-08-09 15:36
publikacja
2023-08-09 15:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-09
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. informuje, że w dniu 9 sierpnia 2023 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 825/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r., w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8 Spółki.
Zgodnie z podjętą uchwałą postanowiono:
1) określić dzień 10 sierpnia 2023 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0726OZ8 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO112300051”,
2) notować Obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „DVL0726”.

Jednocześnie dla Obligacji została wyznaczona planowana data ostatniego notowania na dzień 24 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna: § 17 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-09 Paweł Ruszczak Wiceprezes Zarządu
2023-08-09 Mariusz Poławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki