DEVELIA: Powołanie członka Zarządu

2019-10-21 12:33
publikacja
2019-10-21 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-21
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Powołanie członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 21 października 2019 r. do składu Zarządu Spółki Pana Pawła Ruszczaka i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Emitenta.
Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu:

Pan Paweł Ruszczak, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z branżą deweloperską jest związany od 14 lat. Wcześniej pracował w sektorze bankowym.

Doświadczenie zawodowe:
2015-2019 – Członek Zarządu Archicom S.A.
2009-2015 – Dyrektor finansowy Grupy Archicom
2006-2009 – Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Finansowy Orco Poland Sp.zo.o. polskiej spółki Orco Property Group SA
2000-2005 - pracował w AmerBank Polska (Grupa DZ Bank) oraz Raiffeisen Bank Polska SA.

2014-2019 – Członek Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A.

Pan Paweł Ruszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-21 Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu
2019-10-21 Mirosław Kujawski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki