DENTAMDC: Zawarcie umowy z PZU Pomoc S.A.

2011-03-15 13:47
publikacja
2011-03-15 13:47
Zarząd Spółki informuje, iż 14 marca 2011 roku została zawarta umowa o współpracy z PZU Pomoc S.A. z siedzibą w Warszawie dotycząca dostarczania przez Dent-a-Medical S.A. usług stomatologicznych w ramach pakietu usług typu assistance Klubu PZU Pomoc w Życiu.

PZU Pomoc S.A. jest spółką zależną PZU S.A., największego towarzystwa ubezpieczeń na polskim rynku, zajmującą się między innymi dostarczaniem usług dodatkowych do produktów ubezpieczeniowych Grupy PZU.

Współpraca będąca następstwem przedmiotowej umowy polegać będzie na objęciu opieką dentystyczną wszystkich klientów Grupy PZU zrzeszonych w Klubie PZU Pomoc w Życiu.

Planowana liczba klientów Grupy PZU, którzy zostaną objęci członkostwem w w/w klubie w ciągu pierwszych 12 miesięcy współpracy wynosi dwa miliony. Docelowo w ciągu trzech lat pakietem zawierającym opiekę stomatologiczną Dent-a-Medical ma zostać objęta grupa klientów Grupy PZU, szacowana na poziomie około sześciu milionów osób.

W opinii Zarządu podpisanie umowy, o których mowa powyżej powinno istotnie wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta, między innymi za sprawą przychodów z opłaty ryczałtowej oraz procentowej, które mają być uzyskiwane przez Spółkę od wizyt klientów Klubu PZU Pomoc w Życiu objętych w/w pakietem oraz od usług dentystycznych wykonanych dla tych klientów w gabinetach partnerskich sieci Dent-a-Medical.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mariusz Andrych - Prezes Zarządu
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki