PILNE

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2020-05-13 06:26
publikacja
2020-05-13 06:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Pismo_Prezesa_Zarzadu_Delko_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_Delko_S.A._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Delko_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_nt_inf._niefinansowej_GK_Delko_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Delko_S.A._ws._sprawozdan_jednostkowych_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Delko_S.A._o_wyborze_firmy_audytorskiej_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_Delko_S.A._ws._Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DELKO_Sprawozdanie_z_badania_BSF_MSSF_2019_Bthink.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_DELKO_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 379 480 395 805 88 214 92 762
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 5 875 4 909 1 366 1 150
III. Zysk_strata_brutto 11 954 8 748 2 779 2 050
IV. Zysk_strata_netto 10 889 7 876 2 531 1 846
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 889 5 967 672 1 398
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 267 -3 300 295 -773
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 040 -2 671 -939 -626
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 116 -4 27 -1
IX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,82 1,32 0,42 0,31
X. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2018 r.
XI. Aktywa razem 114 398 110 370 26 863 25 667
XII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 39 425 43 774 9 258 10 180
XIII. Zobowiązania długoterminowe 5 650 4 926 1 327 1 146
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 33 775 38 848 7 931 9 034
XV. Kapitał własny 74 973 66 596 17 605 15 487
XVI. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 404 1 391
XVII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 12,54 11,14 2,94 2,59


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


·      
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
NBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca 2019 r. - 1 EUR =
4,3018 PLN oraz 2018 r. - 1 EUR = 4,2669 PLN;


·      
poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według średnich kursów NBP
ustalonych na dzień 31.12.2019 r. - 1 EUR = 4,2585 PLN i dzień
31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A..pdfPismo Prezesa Zarządu Delko S.A..pdf Pismo Prezesa Zarządu Delko S.A.
Sprawozdanie finansowe Delko S.A. 2019.pdfSprawozdanie finansowe Delko S.A. 2019.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Delko S.A. za 2019r.
Sprawozdanie z działalności Delko SA 2019.pdfSprawozdanie z działalności Delko SA 2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2019r,
Oświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko_2019.pdfOświadczenie nt inf. niefinansowej GK Delko_2019.pdf Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2019r.
Oświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2019.pdfOświadczenie Zarządu Delko S.A. ws. sprawozdań jednostkowych 2019.pdf Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2019r.
Informacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdfInformacja Zarządu Delko S.A. o wyborze firmy audytorskiej 2019.pdf Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. Komitetu Audytu
DELKO_Sprawozdanie_z badania BSF_MSSF_2019_Bthink.pdfDELKO_Sprawozdanie_z badania BSF_MSSF_2019_Bthink.pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2019r.
Ocena Rady Nadzorczej DELKO S.A..pdfOcena Rady Nadzorczej DELKO S.A..pdf Ocena Rady Nadzorczej Delko S.A. za 2019r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-05-13 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Bernadeta Nowak Główna księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki