DELKO S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy

2019-05-22 16:25
publikacja
2019-05-22 16:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-22
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej Delko Spółka Akcyjna dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Delko S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę w sprawie opinii co do propozycji Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2018.
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu, określoną w uchwale Zarządu w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w kwocie 2.511.600 zł (słownie: dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy sześćset złotych), tj. 0,42 zł na jedną akcję, z zysku netto, za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Zarząd Delko Spółka Akcyjna rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie dnia dywidendy na 11 lipca 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na 31 lipca 2019 roku.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-22 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2019-05-22 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki