REKLAMA

DEKTRA S.A.: Raport miesięczny za styczeń 2021 r.

2021-02-12 10:18
publikacja
2021-02-12 10:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-12
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Raport miesięczny za styczeń 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2021 r.


1. Przychody Emitenta wyniosły:
1 388 690,36 zł w styczniu 2021 r., co oznacza wzrost o 86,8 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Od 1 stycznia 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczął obowiązywać podatek od opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Powodem jest brak zrównoważonego gospodarowania tworzywami sztucznymi, przy jednoczesnej zmianie sposobu produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych. Podatkiem od plastiku, czyli Plastic Tax zostały objęte wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, które trafiły na sprzedaż, ale nie zostały przetworzone. Opłata za każdy kilogram tworzywa wynosi 0,8 euro. Nie będzie on miał zastosowania do opakowań z tworzyw sztucznych, które zawierają co najmniej 30% plastiku pochodzącego z recyklingu. Podatek ten ma być przedmiotem finansowania jako środki własne członków UE.
Stanowisko w tej sprawie zajął między innymi Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Związek wskazuje, iż rozwiązanie to dyskryminuje kraje o niższym poziomie recyklingu i w rzeczywistości pomysł podatku nie odnosi się bezpośrednio do działań środowiskowych. W opinii Związku, Plastic Tax spowoduje wzrost cen opakowań z tworzyw sztucznych, szacunkowo od 30% do 100%. Ponadto podkreśla się, że podatek wpłynie na firmy i ich kondycje, zaś charakter fiskalny pobieranej daniny, ma w istocie stanowić lekarstwo na braki finansowe po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii. Ponadto w całej procedurze związanej z wprowadzeniem podatku, w dalszym ciągu jest wiele niejasności, niedomówień, luk i wątpliwości. Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych również nie wyraża zadowolenia z terminu, jaki został zakreślony na wprowadzenie podatku.
Aktualnie na portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, można zauważyć znaczne wzrosty prawie wszystkich surowców tworzyw sztucznych w styczniu 2021 w stosunku do grudnia 2020. Dominują wzrosty kilkunastoprocentowe, w tym dla HDPE i LDPE, od 12% do 22% w zależności od typu surowca.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
ESPI 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Raport miesięczny za grudzień 2020.

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 10 marca 2021 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego za rok 2020.
w dniu 12 marca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty
2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-12 Beata Stefańska prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki