DEKTRA S.A.: Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

2019-08-14 11:58
publikacja
2019-08-14 11:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Raport miesięczny za lipiec 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
1 467 745,38 zł w lipcu 2019 r., co oznacza spadek o 5,6% rdr,
10 315 299,50 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2019 r., spadek o 1,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 13/2019 z dnia 4.07.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR
ESPI 14/2019 z dnia 12.07.2019 r. Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wypłata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.,
w dniu 13 września 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-14 Beata Stefańska prezes zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki