REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 01:26
publikacja
2021-04-30 01:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DEKPOL_SSF_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_wybor_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DEKPOL_list_Prezesa_2020_DSA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_sprawozdań_Dekpol_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_rzetelnosc_skon.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2020_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_BR_z_badania_GK_Dekpol_S.A._2020_signed_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 054 978 772 119 235 791 179 487
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 044 70 960 18 114 16 495
III. Zysk (strata) brutto 67 073 62 729 14 991 14 582
IV. Zysk (strata) netto 52 771 50 788 11 795 11 806
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,31 6,07 1,41 1,41
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 135 689 82 825 30 327 19 254
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 561) (18 275) (1 913) (4 248)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalnosci finansowej (85 899) (14 234) (19 199) (3 309)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 41 230 50 316 9 215 11 696
X. 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XI. Aktywa razem 953 497 954 981 206 617 224 253
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 660 017 712 667 143 022 167 352
XIII. Zobowiązania długoterminowe 128 920 197 100 27 936 46 284
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 531 097 515 567 115 086 121 068
XV. Kapitał własny 293 479 242 314 63 595 56 901
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 812 1 964
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35 29 8 7
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL_SSF_2020.pdfDEKPOL_SSF_2020.pdf DEKPOL SSF 2020 GK
Informacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdfInformacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego.pdf Informacja Zarządu DEKPOL SA - wybór BR
DEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdfDEKPOL list Prezesa 2020_DSA.pdf List Prezesa Zarządu 2020 r Grupa
Oświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdfOświadczenie RN dotyczące KA 2020.pdf Oświadczenie RN dotyczące KA
Oświadczenie RN - ocena sprawozdań Dekpol 2020 r..pdfOświadczenie RN - ocena sprawozdań Dekpol 2020 r..pdf Oświadczenie RN - ocena sprawozdań
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność skon.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność skon.pdf Oświadczenie Zarządu DEKPOL SA -rzetelność (ssf)
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020_.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2020 r
Sprawozdanie BR z badania GK Dekpol S.A. 2020 signed final.pdfSprawozdanie BR z badania GK Dekpol S.A. 2020 signed final.pdf Sprawozdanie BR z badania GK DEKPOL

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2021-04-29 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Anna Miksza Główna Księgowa Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki