REKLAMA

DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2020-05-16 02:43
publikacja
2020-05-16 02:43
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DEKPOL_SF_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S_A_-_wybor_bieglego_J.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Zarzadu_2019_Spolka.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_KA.___.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_-_ocena_sprawozdan.́___.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A_-_rzetelnosc_jedn_J.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Dekpol_S.A._signed_j.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2019_J.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 823 783 929 987 191 497 217 954
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 654 44 540 10 148 10 204
III. Zysk (strata) brutto 28 649 37 392 6 660 8 763
IV. Zysk (strata) netto 23 105 30 383 5 371 7 121
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,76 3,63 0,64 0,85
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 93 737 (58 700) 21 790 (13 757)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (36 075) (36 476) (8 386) (8 549)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 669) 86 293 (7 594) 20 224
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 24 992 (8 883) 5 810 (2 082)
X. 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 775 316 895 917 182 063 208 353
XII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 536 745 680 452 126 041 158 245
XIII. Zobowiązania długoterminowe 164 692 240 393 38 674 55 905
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 372 053 440 059 87 367 102 339
XV. Kapitały własne 238 570 215 465 56 022 50 108
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 964 1 945
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 29 26 7 6
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL SF 2019.pdfDEKPOL SF 2019.pdf Dekpol SF
Informacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego_J.pdfInformacja Zarządu Dekpol S A - wybór biegłego_J.pdf Informacja Zarządu Dekpol -wybór BRJ
List Prezesa Zarządu 2019 Spółka.pdfList Prezesa Zarządu 2019 Spółka.pdf List Prezesa Zarządu 2019 Spółka
Oświadczenie RN dotyczące KA.___.pdfOświadczenie RN dotyczące KA.___.pdf Oświadczenie RN dotyczące KA _J
Oświadczenie RN - ocena sprawozdan.́___.pdfOświadczenie RN - ocena sprawozdan.́___.pdf Oświadczenie RN ocena sprawozdań J
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn_J.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność jedn_J.pdf Oświadczenie Zarządu Dekpol SA-rzetelność jedn
Sprawozdanie z badania Dekpol S.A. signed_j.pdfSprawozdanie z badania Dekpol S.A. signed_j.pdf Sprawozdanie z badania Dekpol SA Rewit
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019_J.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019_J.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rJ

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-16 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2020-05-16 Michał Skowron Wiceprezes Zarządu Michał Skowron
2020-05-16 Katarzyna Szymczak-Dampc Członek Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-16 Anna Miksza Główna Księgowa Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki