DEKPOL S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 23:57
publikacja
2019-04-30 23:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
DEKPOL_SSF_2018_Grupa_Kapitalowa_30.04.2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_za_rok_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_Prezesa_2018_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Dekpol_S_A__-_rzetelnosc_skon.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacja_Zarzadu_Dekpol_S.A._-_wybor_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ocena_przez_RN_sprawozdań_DEKPOL_S.A._za_2018_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_RN_dotyczace_KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dekpol_2018_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL_(1)-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 837 034 578 992 196 169 136 404
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 253 47 083 12 246 11 092
III. Zysk (strata) brutto 45 217 41 276 10 597 9 724
IV. Zysk (strata) netto 33 932 32 979 7 952 7 769
V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,06 3,94 0,95 0,93
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (67 577) 35 137 (15 837) 8 278
VII. Przepływy piniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 439) (32 764) (4 321) (7 719)
VIII. Przepływy piniężne netto z działalności finansowej 90 450 (6 468) 21 198 (1 524)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4 434 (4 094) 1 039 (964)
X. 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 900 817 582 666 209 492 139 698
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 709 292 415 222 164 952 99 552
XIII. Zobowiązania długoterminowe 258 515 108 276 60 120 25 960
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 450 777 306 946 104 832 73 592
XV. Kapitał własny 191 525 167 443 44 541 40 146
XVI. Kapitał zakładowy 8 363 8 363 1 945 2 005
XVII. Liczba akcji na koniec okresu 8 362 549 8 362 549 8 362 549 8 362 549
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 23 20 5 5
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DEKPOL SSF 2018 Grupa Kapitałowa 30.04.2019 r..pdfDEKPOL SSF 2018 Grupa Kapitałowa 30.04.2019 r..pdf GK DEKPOL Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 2018 r
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu DEKPOL S.A. za 2018 r.
list Prezesa 2018 Grupa.pdflist Prezesa 2018 Grupa.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność skon.pdfOświadczenie Zarządu Dekpol S A - rzetelność skon.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań
Informacja Zarządu Dekpol S.A. - wybór biegłego.pdfInformacja Zarządu Dekpol S.A. - wybór biegłego.pdf Informacja Zarządu nt. wyboru firmy audytorskiej
ocena przez RN sprawozdań DEKPOL S.A. za 2018 r..pdfocena przez RN sprawozdań DEKPOL S.A. za 2018 r..pdf Ocena sprawozdania finansowego 2018 r. przez Radę Nadzorczą
oświadczenie RN dotyczące KA.pdfoświadczenie RN dotyczące KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komitetu Audytu
Dekpol_2018_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL (1)-sig.pdfDekpol_2018_BSSF_MSSF_JZP_SzB_PL (1)-sig.pdf Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego GK DEKPOL

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin
2019-04-30 Michał Skowron Wiceprezes Zarządu Michał Skowron
2019-04-30 Andrzej Kuchtyk Członek Zarządu Członek Zarządu
2019-04-30 Rafał Dietrich Członek Zarządu Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Anna Miksza Główny Księgowy Anna Miksza
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki